Stichting

  Stichting voor Traumaseksuologie

  de stichting voor traumaseksuologie

  De Stichting voor Traumaseksuologie is een voortzetting van de P.J. Schouten Stichting die werd opgericht op 28 april 2016 te Utrecht door een groep lotgenoten, ervaringsdeskundigen en hulpverleners die zich heeft laten inspireren door het werk van Peter John Schouten. Zij willen seksueel misbruik bij een breed publiek onder de aandacht brengen.

  De stichting heeft de naam gewijzigd op vrijdag 14 december 2018. Stichting voor Traumaseksuologie Ton Leerschool (secretaris / penningmeester) Oostappensedijk 22 5724PM Ommel KvK 6599 2210 RSIN 8563 47516 Bankrelatie: NL18 TRIO 0391 1583 25 t.n.v. Stichting voor Traumaseksuologie

  Wilt u contact met ons opnemen? Stuur ons uw bericht via het contactformulier.

  N.B. Wij zijn een onafhankelijke stichting. Voor contact met de persoon Peter John Schouten verwijzen wij naar www.excetra.nl. Hij is  verbonden aan de Stichting als sponsor (en per 1-10-2022 tijdelijk bestuurslid) en via zijn ideeën en methoden.

  Achtergrond

  Achtergrond

  Meer dan dertig jaar werkte Peter John op heel eigen wijze als hulpverlener met mannen die in hun kindertijd te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Zijn inzichten scheppen een kader waar doorheen je de schade en de gevolgen van seksueel misbruik kunt leren waarnemen. Peter John heeft op een degelijke en grondige wijze in kaart gebracht wat er met het kind gebeurt in het moment van het misbruik, wat de schade is als het verborgen blijft en wat de gevolgen hiervan zijn. Hij bedacht de begrippen traumaseksualiteit en psychische dwarslaesie. Ook heeft hij een methodiek ontwikkeld om seksueel misbruik op volwassen leeftijd alsnog te verwerken.

  In 2016 kwam zijn boek Traumaseksualiteit uit. In 2020 verscheen van zijn hand Traumaseksuologie en Psychodrama, handboek begeleiden na seksueel misbruik. De activiteiten van de Stichting voor Traumaseksuologie werden mede mogelijk gemaakt door het (inmiddels opgeheven) Steunfonds BSK.

  Bestuur

  Bestuur:

  Peter John Schouten – voorzitter (interim)

  Ton Leerschool – secretaris / penningmeester

  Rogier van Luijk – lid

  Adviseur van het bestuur:

  Alychet van der Hooning – adviseur

  Werkgroep Informatiebijeenkomsten:

  Rinke Oost – contactpersoon

  Werkgroep register & kwaliteit:

  Yfke Syswerda
  Rinaichca Welvaart
  Jeannette Dijkstra

  Wie

  Het bestuur van de Stichting voor Traumaseksuologie bestaat uit een groep lotgenoten, ervaringsdeskundigen en hulpverleners. Geïnspireerd door het werk en de inzichten van P.J. Schouten, willen wij ons inzetten seksueel misbruik bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

  Donateur

  Donateur
  Donateur van de Stichting voor Traumaseksuologe word je wanneer je minimaal 25 euro per jaar aan onze stichting doneert. Als donateur geef je onze organisatie meer slagkracht. Hoe meer donateurs, hoe groter onze achterban en hoe sterker wij staan tegenover subsidiegevers en politiek. En: Dankzij onze donateurs kunnen we activiteiten organiseren waarvoor we geen subsidie ontvangen. Onze Stichting heeft de ANBI status, waarmee je donatie (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar is.

  Eenmalige Gift Wil je eenmalig iets schenken aan de Stichting voor Traumaseksuologie dan kun je een bedrag overmaken op rekeningnummer NL18 TRIO 0391 1583 25 t.n.v. Stichting voor Traumaseksuologie onder vermelding van gift. We zijn blij met elke gift.

  Direct even iets doneren: ‘word ambassadeur!’ Wij zoeken mensen die ons werk willen ondersteunen. Dat kan als eerste door ambassadeur te worden. We vermelden dan je naam en je beroep op deze website, eventueel met een ondersteuningsquote. Kost niks wij zijn blij met je steun. We moeten seksueel trauma bewustzijn met elkaar in de wereld krijgen. Je kunt ook donateur worden. Met een financiële bijdrage maak je voor ons meer mogelijk.

  Documenten

  Lees hier het visiedocument dat we schreven voor de oprichting. Wil je de oprichtingsakte bekijken, klik dan hier.
  De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.
  Naast het bestuur worden de activiteiten van de Stichting geïnitieerd en georganiseerd door een groep actieve vrijwilligers, waarvan het merendeel lotgenoot.  De Peter John Schouten Stichting is in 2016 opgericht. akte-oprichting-Peter-John-Schouten-Stichting
  Visiedocument-v1.0-Definitief
  In 2018 is de naam van de stichting gewijzigd naar Stichting voor Traumaseksuologie,

  Jaarverslag-2016

  Jaarverslag-2017

  Jaarverslag-2018

  Jaarverslag 2019

  Jaarverslag 2020

  Jaarverslag 2021