Stichting voor Traumaseksuologie

  Stichting voor Traumaseksuologie

  De Stichting voor Traumaseksuologie is een voortzetting van de P.J. Schouten Stichting die werd opgericht op 28 april 2016 te Utrecht. Deze is opgericht door een groep lotgenoten, ervaringsdeskundigen en hulpverleners die zich hebben laten inspireren door het werk van Peter John Schouten. Zij willen seksueel misbruik bij een breed publiek onder de aandacht brengen.

  De stichting heeft de naam gewijzigd op vrijdag 14 december 2018:

  Stichting voor Traumaseksuologie:

  N.B. Wij zijn een onafhankelijke stichting. Voor contact met de persoon Peter John Schouten verwijzen wij naar www.excetra.nl. Hij is alleen als sponsor verbonden aan de stichting.

  Bestuur

  Alychet van der Hooning – voorzitter

  Mark Douma – secretaris

  Lajos Scholtens – penningmeester

  De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

  ANBI Status

  Onze Stichting heeft de ANBI status, waarmee je donatie (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar is.

  Donateur

  Donateur: Donateur van de Stichting voor Traumaseksuologe word je wanneer je minimaal 25 euro per jaar aan onze stichting doneert. Als donateur geef je onze organisatie meer slagkracht. Hoe meer donateurs, hoe groter onze achterban en hoe sterker wij staan. Dankzij onze donateurs kunnen we activiteiten organiseren waarvoor we geen subsidie ontvangen.

  Eenmalige Gift Wil je eenmalig iets schenken aan de Stichting voor Traumaseksuologie dan kun je een bedrag overmaken op rekeningnummer NL18 TRIO 0391 1583 25 t.n.v. Stichting voor Traumaseksuologie onder vermelding van gift. We zijn blij met elke gift.

  Beroeps- en ethische code

  De stichting heeft een beroeps- en ethische code opgesteld. De Traumaseksuologen en Opleiders  die verbonden zijn aan de stichting hebben aangegeven dat zij werken aan de hand van deze code.

  Download de beroeps- en ethische code

  Klachtenreglement

  Voor het geval er conflicten ontstaan in de samenwerking met een Traumaseksuoloog dan is het mogelijk om een klacht in te dienen.

  Download het klachtreglement

  Klachtenformulier