Wat is een Traumaseksuoloog

  Wat is een Traumaseksuoloog

  We maken onderscheid tussen Traumaseksuologen namelijk:

  Traumaseksuoloog i.o.

  Hij/zij doorloopt momenteel 1 van de eerste 3 modules of is bezig met het examentraject.

  Gedurende dit traject is het begeleiden van cliënten niet verplicht. Studenten hebben met elkaar intervisie bijeenkomsten.

  Traumaseksuoloog BE

  Hij/zij heeft de eerste 3 modules afgerond en heeft met goed gevolg het eerste examen gedaan.

  Traumaseksuoloog BE i.o. voor CP

  Hij/zij is Traumaseksuoloog BE en doorloopt momenteel de laatste twee modules of is bezig met het examentraject.

  Gedurende dit traject wordt verwacht dat studenten cliënten begeleiden zowel individueel als in groepsverband. Studenten hebben onderling intervisie bijeenkomsten en krijgen supervisie van opleiders in de Traumaseksuologie.

  Traumaseksuoloog CP

  Hij/zij heeft module 4 en 5 afgerond, deelgenomen aan min. 10 supervisie bijeenkomsten en met goed gevolg het examen CP afgelegd.

  Algemeen

  Een traumaseksuoloog heeft respect voor de cliënt die het misbruik heeft overleefd. Voor diens veerkracht, flexibiliteit en zelfoplossend vermogen. Hij/zij gaat de relatie aan en werkt vanuit gelijkwaardigheid. Een traumaseksuoloog staat naast de cliënt en blijft wanneer het moeilijk wordt. Hij vindt de juiste balans tussen intieme nabijheid en professionele deskundige afstand. Het eerste is nodig om met de cliënt naar de oorsprong van zijn belemmerende patronen te gaan en naar zijn onverwerkte pijn. Het tweede is belangrijk om afhankelijkheid of herhaling van misbruik te voorkomen. Het gaat er immers om dat de cliënt de regie over zijn eigen leven terugkrijgt.

  Traumaseksuoloog Basis Educatie

  Een Traumaseksuoloog BE is een hulpverlener of ervaringsdeskundige die diepgaande kennis heeft van de Traumaseksuologie (de theorie en methode). Een hulpverlener is in staat om dit te integreren in zijn/haar professionele handelen. Hij/zij kan zich verder ontwikkelen tot Traumaseksuoloog CP.

  Een Traumaseksuoloog BE heeft diepgaande kennis van:

  • de specifieke verbinding tussen trauma en seksualiteit
  • psychische dwarslaesie
  • traumaseksualiteit
  • actief slachtofferschap
  • fasen in het verwerkingsproces (huis van herstel)
  • herhalingsgedrag in gezin/familiesysteem

  Een Traumaseksuoloog BE bezit de volgende vaardigheden. Hij/zij:

  • Kan de testen psychische dwarslaesie, traumaseksualiteit, verwerkingsproces en de test voor partners interpreteren https://traumaseksualiteit.nl.
  • Kan het model van de innerlijke verdeeldheid neerzetten en tevens een model naar keuze. En in deze modellen iemand begeleiden.
  • Kan basistechnieken uit het psychodrama toepassen.
  • Pakt non-verbale signalen op.
  • Neemt tijdens het psychodrama regie en kan begrenzen.
  • Scheidt patroon en persoon.
  • Kan reflecteren op eigen interventies.

  Een Traumaseksuoloog BE handelt vanuit de volgende grondhouding. Hij/zij:

  • Is zich bewust van de balans tussen nabijheid en professionele distantie.
  • Heeft respect voor de cliënt.
  • Werkt vanuit gelijkwaardigheid.
  • Is zich bewust van het maken van een hypothese en nieuwsgierig blijven.
  • Geeft aandacht en erkenning.
  • Is betrouwbaar en transparant handelt integer en ethisch.
  • Is zich bewust dat eigen gevoelens, behoeften, hunkering, drijfveren, belemmerende gedachten door kunnen spelen in de interventies met cliënten.

  Een Traumaseksuoloog BE zet zichzelf in als belangrijkste instrument. Hij/zij

  • Is zich bewust van zijn/haar eigen geschiedenis en de thema’s die nog om aandacht en verwerking vragen.
  • Kent zijn/haar kwaliteiten en valkuilen en weet wat hij/zij nog verder wil ontwikkelen.
  • Kent zijn/haar beperkingen en wijst door indien nodig.
  Traumaseksuoloog Certified Practioner

  Een Traumaseksuoloog CP begeleidt volwassenen (individueel en/of in een groep) die als kind seksueel misbruikt zijn. Hij/zij heeft kennis van Traumaseksuologie, werkt met de daaruit voortkomende methode en integreert deze met de methode psychodrama. 

  Een Traumaseksuoloog CP heeft diepgaande kennis en bezit vaardigheden van de bij BE genoemde thema’s in de Traumaseksuologie.

  Een Traumaseksuoloog CP bezit de volgende vaardigheden. Hij/zij:

  • Kan aan de hand van de vragenlijsten over de psychische dwarslaesie en traumaseksualiteit zien welk deel van herstel nog om aandacht vraagt (zie voor de vragenlijsten: http://www.traumaseksualiteit.nl).
  • Werkt met cliënten op het toneel en kan verschillende modellen met elkaar combineren.
  • Integreert psychodrama in het werken met de modellen.
  • Kan een goede moeder/vader zijn.
  • Neemt regie, geeft leiding en stelt grenzen in het werken met groepen.
  • Weet waar de cliënt zich bevindt in het proces naar herstel(zie poster verwerkingscurve).
  • Volgt het leertempo van de cliënt.
  • Pakt door en confronteert en blijft in verbinding met de cliënt.
  • Kan conflicten hanteren en begrijpt deze vanuit de Traumaseksuologie.
  • Doorziet projecties en overdracht en kan hiermee werken.
  • Scheidt mijn en dijn bij zichzelf en de cliënt.
  • Kan reflecteren op de wijze waarop hij/zij leiding geeft (ook in groepen) en kan dit verbinden aan de Traumaseksuologie.

  Een Traumaseksuoloog CP werkt vanuit de volgende grondhouding. Hij/zij:

  • Kan hypotheses maken en blijft tegelijkertijd nieuwsgierig, onbevangen, open.
  • Is betrouwbaar, transparant en onbaatzuchtig.
  • Kan in een juiste balans humor en ernst afwisselen.
  • Heeft zelfkennis en heeft zijn veiligheid van binnen veranderd.
  • Is rolvast.

  Een Traumaseksuoloog CP zet zichzelf in als belangrijkste instrument. Hij/zij:

  • Is zich bewust van zijn/haar eigen gevoelens, behoeften, hunkering, drijfveren, belemmerende gedachten en hoe deze doorspelen in zijn professioneel handelen.
  • Is bereid dit voor te leggen aan vakgenoten en/of supervisoren die opgeleid zijn in de Traumaseksuologie en is hierop aanspreekbaar.

  Een Traumaseksuoloog CP kan verschillende rollen vervullen. Hij/zij:

  • Van deskundige, therapeut, coach, regisseur en raadsman/vrouw.
  • Weet welke rollen bij de verschillende fasen in het verwerkingsproces horen.
  • Is zich bewust van zijn/haar voorkeur, kwaliteiten, expertise en wat nog verder ontwikkeld kan/moet worden.
  Studiebelasting BE

  Basisopleiding Traumaseksuoloog BE
  Totaal: 360 SBU, waarvan 130 uur lesdagen

  Studiebelasting CP

  Vervolgopleiding Traumaseksuoloog CP
  Totaal: 245 SBU, waarvan 84 uur lesdagen en 35 uur supervisie