• Standplaats Sneek

  • Simmerdyk 2, 8601 ZP Sneek

  • 06 518 35 927

  • info@pytheas-therapie.nl

  • www.pytheas-therapie.nl

Marjo van Pomeren

Traumaseksuoloog / Psychosociaal Therapeut

De schade door seksueel misbruik is enorm. Daarbij maakt het niet uit of het nu gaat om een verkrachting of langdurig misbruik. De gevolgen ervan kan je dagelijks voelen. Het kan gaan om eenzaamheid, lastig werkelijk contact maken, moeite met grenzen aangeven of met autoriteit, het soms even ‘weg’ zijn of het ervaren van spanningen bij bepaalde mensen. Ook vragen rondom je identiteit zoals wie ben ík nu eigenlijk en wat hoort bij mij (en wat is van de ander) kunnen daar bij horen.

Ik nodig je uit in een veilige omgeving hiernaar te kijken en te onderzoeken. Om letterlijk het geheim, dat er op zit, te ont-dekken en de gebeurtenis(sen) het daglicht te laten zien. Het gaat niet om het herbeleven echter wel om alles wat erbij te ervaren is. Je schuldgevoel, de walging, je boosheid en ook misschien andere, verwarrende gevoelens. Om uiteindelijk ook echt afscheid te nemen van de dader, die persoon uit je systeem te zetten. Dan is er ruimte om te gaan onderzoeken wie jij werkelijk bent.

Je bent van harte welkom. Wil je meer weten, bel me gerust. of maak een vrijblijvende afspraak om kennis te maken (intakegesprek). Dit gesprek van een half uur is gratis.

Je bent van harte welkom. Wil je meer weten, bel me gerust. of maak een vrijblijvende afspraak om kennis te maken. Dit gesprek is gratis.

specialisaties

Therapievorm: psychodrama, gestalttherapie aangevuld met elementen uit de bio-energetica en psychosynthese. Het betreft ervaringsgerichte / lichaamsgerichte therapie.

Zowel voor individuele therapie als voor relatietherapie en groepen.

Kijk ook op mijn website www.pytheas-therapie.nl voor meer informatie.

registraties

Aangesloten bij NFG en RBCZ