Vrouwengroep zwanger door incest /seksueel geweld

  Bij ongeveer 2% van vrouwelijke incest/seksueel misbruik slachtoffers ontstaat een zwangerschap. Dit is een enorm taboe en zal dus vaak als een groot geheim door de vrouw worden gedragen, een geheim in een geheim. Vrouwen die met hun verhaal naar buiten treden worden niet geloofd of voor gek verklaard. Deze werkelijkheid is zo schokkend dat wij ons er niet toe kunnen verhouden.
  En ook hulpverleners en omstanders zullen de vraag “ben jij ooit zwanger geraakt door het misbruik?” niet vaak stellen. En toch is dit de vraag die wij altijd mogen en moeten stellen!

  Door in een groep samen te komen wordt dit vreselijke geheim doorbroken en wordt er recht gedaan aan het feit dat het slachtoffer ooit, kind, vrouw en moeder tegelijk is geweest.
  Wij zullen niets anders doen dan delen, luisteren en erkennen. Zoals er ooit een getuige heeft ontbroken of weggekeken, gaan wij de waarachtige getuigen toevoegen aan het levensverhaal van de deelnemers in onze groep. Wij zullen wanneer de tijd dat toelaat de schade van misbruik inzichtelijk maken door het tonen en uitleggen van speciaal hiervoor ontwikkelde psychodrama modellen.

  Thema’s: trauma in een trauma, geheim in een geheim, taboe, waarheid en leugen, ontkenning/erkenning, moederschap, schade en schade aan het lichaam. Verder wat er door de deelnemers in het licht gezet wil worden.

  Samen laten wij het licht schijnen op de gebeurtenissen die diep verborgen zijn geweest.

  Event Details
  Marjan van Maaren
  Traumaseksuoloog BE & ervaringsdeskundige
  Marjo van Pomeren
  psychosociaal therapeut / traumaseksuoloog BE
  Pytheas
  Jeannette Dijkstra
  psychosociaal therapeut/vertrouwenspersoon/traumaseksuoloog
  praktjk voelmoedig