Mannengroep Traumaseksualiteit Pedoseksualiteit

  Mannengroep Traumaseksualiteit Pedoseksualiteit

  Pedofilie: het probleem van de verlorenheid

  Mannengroep Traumaseksualiteit / Pedoseksualiteit

  Deze groep is bestemd voor mannen die seksuele gevoelens hebben voor kinderen en daar iets aan willen veranderen. Het doel is beheer over de eigen seksualiteit te verwerven en vrij te worden van je seksuele drang en dwang en de obsessie voor kinderen. Alsmede: het doorbreken van isolement, je eenzaamheid en verlorenheid.

  De begeleider van deze groep heeft vijfendertig jaar gewerkt met mannen die in hun jeugd mishandeling en/of seksueel misbruik hebben meegemaakt. Uit de ervaring met deze groepen werden de schade en gevolgen door seksueel misbruik steeds duidelijker.
  De conclusie was dat je door seksueel misbruik traumaseksueel wordt en een psychische dwarslaesie oploopt.

  Traumaseksualiteit is de verzamelnaam van alle seksuele fenomenen die je kunt waarnemen bij mensen (m/v) die seksueel misbruikt zijn. Het betreft o.a. blijvende verwarring over je seksuele identiteit, vragen over je gender-identiteit, problemen met het hanteren van seksuele macht, geen volledige puberteit hebben doorgemaakt, seksuele verslaving, herhalingsgedrag vanuit het misbruik, actief slachtofferschap als dadergedrag, vaststaande seksuele patronen, seksuele opwinding vinden in types, vormen, objecten, gefixeerd zijn op een bepaalde leeftijd.

  De psychische dwarslaesie is ook een schadelijk gevolg van seksueel misbruik: het bevroren raken, een bepaalde gevoelloosheid, het verstomd zijn, geen waardig nee meer hebbben, een geheim meedragen, geen duidelijke grens meer kennen tussen jezelf en de ander. Hier gaat het om het niet goed zelf kunnen hanteren van je seksuele (on)macht. Dit is de schade die ontstaat door de overval op en het toe-eigenen van je lichaam door de dader in het allereerste moment van seksueel misbruik.

  Eén aspect van Traumaseksualiteit, een onderdeel van de bovengenoemde schade en de gevolgen daarvan, zijn de pedofiele / pedoseksuele gevoelens die een deel van de slachtoffers overhoudt aan het misbruik. Omdat seksueel misbruik van een kind altijd een pedoseksuele daad is, geeft de dader door zijn/haar daden een te vroege introductie / initiatie van seksualiteit en seksuele relaties aan het kind.

  In deze tijd wordt grensoverschrijdend gedrag en zeker pedoseksueel gedrag veroordeeld en is de straf verbanning uit het sociale leven. Daar worden zowel slachtoffers als daders niet verder mee geholpen. Wel brengt het rancune en de pijnlijke splitsingen teweeg.
  Niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen*, maar begrijpen (Spinoza)
  * de schade die je aanricht door kinderen daadwerkelijk te betrekken bij je volwassen seksualiteit is te groot om er geen oordeel over te voelen.
  De bedoeling
  De groep is geen ontmoetingsgroep voor pedofielen maar een therapiegroep die ten diepste onderzoekt waar de oorsprong ligt van het pedoseksuele onderdeel van je traumaseksualiteit. We zoeken naar waar je seksuele ontwikkeling is gestopt, versneld en beïnvloed. Dat is meestal in een te vroege seksuele ervaring, te vroege confrontatie met seksualiteit / porno. Het zijn soms maar eenmalige ervaringen die een enorme impact hebben op je seksualiteit en je hele leven.
  We zoeken in deze groep naar de bezieling van je gevoelens met de therapeutische mogelijkheden die we ter beschikking hebben uit de de Traumaseksuologie.

  Uitgangspunten
  Pedoseksualiteit en de seksuele fixatie op kinderen is niet aangeboren maar één van de schadelijke gevolgen van seksueel misbruik in de jeugd. De bezieling van lust en de verlangens ligt echter wel in de moeilijk te bereiken seksuele magische laag. Pedofilie is een probleem van de verlorenheid. De verlangens naar onschuld komen voort uit verloren contact met het eigen kinddeel uit de leeftijd van het seksueel trauma.

  Voorwaarden
  Gezien het onderwerp en de persoonlijke verhalen die worden gedeeld zijn vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid en integriteit onderdelen die 100% commitment vragen. De ondertekening van een vertrouwelijkheids-contract is voorwaarde voor deelname.

   

  Event Details
  Peter John Schouten
  Psychotherapist ER, Psychodramatist TES, Traumaseksuoloog
  Excetra
  Rinke Oost
  Docent / Voorlichter

  Stuur een korte email met je vraag en motivatie naar
  peterjohn@psychodrama.nu

  Ik bel je dan op voor een kennismakingsgesprek.

  ‘Praktisch’
  Start najaar 2023
  Locatie: Utrecht
  Kosten op aanvraag’
  Aanmelding vooraf verplicht
  Data: nader vast te stellen