Zoek een Traumaseksuoloog

Hieronder staan begeleiders / hulpverleners die de opleiding Traumaseksuologie hebben gevolgd. Zij begrijpen de thema’s traumaseksualiteit en de psychische dwarslaesie. Zij werken volgens het klacht- en tuchtrecht van hun beroepsvereniging. De stichting voor Traumaseksuologie is niet aansprakelijk voor hun handelen. Dit is slechts een service aan mensen die op zoek zijn naar voorlichting, advies, hulp & begeleiding bij verwerking van seksueel misbruik in hun jeugd.