Achtergrond van de Stichting

    Achtergrond van de Stichting

    Meer dan 35 jaar werkte Peter John op heel eigen wijze als hulpverlener met mannen die in hun kindertijd te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Zijn inzichten scheppen een kader waar doorheen je de schade en de gevolgen van seksueel misbruik kunt leren waarnemen. Peter John heeft op een degelijke en grondige wijze in kaart gebracht wat er met het kind gebeurt in het moment van het misbruik, wat de schade is als het verborgen blijft en wat de gevolgen hiervan zijn. Hij bedacht de begrippen traumaseksualiteit en psychische dwarslaesie. Ook heeft hij een methodiek ontwikkeld om seksueel misbruik op volwassen leeftijd alsnog te verwerken.

    In 2016 kwam zijn boek Traumaseksualiteit uit. In 2020 verscheen van zijn hand Traumaseksuologie en Psychodrama, handboek begeleiden na seksueel misbruik. De activiteiten van de Stichting voor Traumaseksuologie werden mede mogelijk gemaakt door het (inmiddels opgeheven) Steunfonds BSK.